Авторські статті

Міністерство освіти і науки планує запровадити заочне та дистанційне навчання в школах

Міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення проект про здобуття загальної середньої освіти за очною (денною або вечірньою), заочною, дистанційною та мережевою формами

Міністерство освіти і науки України запропонувало для громадського обговорення проект «Про затвердження положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти».

Як повідомила прес-служба МОН, проект розроблено для того, щоб забезпечити доступну загальну середню освіту, а також надати можливість здобувати її відповідно до освітніх потреб учнів.

Проект передбачає:

створення відповідних умов для впровадження нової форми здобуття загальної середньої освіти — мережевої;

визначення особливостей здобуття освіти за очною (денною, вечірньою), заочною, дистанційною та мережевою формами.

Згідно з проектом, очна (денна, вечірня) форма здобуття загальної середньої освіти організовується для дітей від 6 років, які навчаються у 1-11 (12) класах.

Діти, які отримали початкову освіту, можуть продовжити навчання за вечірньою формою. В свою чергу, заклади освіти повинні організовувати навчальний процес за вечірньою формою незалежно від місця проживання та верхньої межі віку учнів.

За наявності достатнього та високого рівня навчальних досягнень учні, які навчаються на вечірній формі можуть прискорено завершити здобуття повної загальної середньої освіти.

Термін навчання здобувача освіти визначається в його індивідуальному навчальному плані. У разі необхідності учень складає академічну різницю за графіком, який затверджує керівництво навчального закладу.

Заочна форма здобуття освіти — учні, які здобули початкову освіту, можуть продовжити навчення заочно. Навчання за заочною формою відбувається сесійно.

Дистанційне навчання може здійснюється із використанням відповідних технологій для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти, зокрема вечірньою, заочною, мережевою, індивідуальною.

Для організації здобуття освіти за мережевою формою заклад освіти залучає педагогів, які мають відповідну освіту.

Під час мережевого навчання якість освіти забезпечується за допомогою відповідних умов:

 • забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів;
 • впровадження профільного навчання;
 • забезпечення всебічного розвитку учнів та задоволення їх освітніх потреб;
 • розширення доступу до сучасних технологій та засобів навчання;

Застосування мережевої форми здобуття освіти може поєднуватися із очною, заочною та дистанційною формами.

 • Щоб організувати навчання за мережевою формою заклад освіти укладає договір між усіма учасниками навчального процесу. У договорі визначаються:
 • освітня програма, оволодіння якою забезпечується мережевою взаємодією;
 • ресурси для забезпечення здобуття освіти за мережевою формою;джерела фінансування навчального закладу за мережевою формою;
 • порядок взаємодії учасників освітнього процесу;
 • права та обов’язки всіх учасників мережевого навчання;
 • відповідальність сторін за порушення зобов’язань;
 • строк дії договору, порядок внесення змін до нього та припинення;

Для отримання освіти за мережевою формою учасники мережевого навчання можуть спільно розробляти і затверджувати освітні програми у порядку, визначеному законодавством.

Документи про здобуття освіти за мережевою формою видаються базовими закладами освіти.

Читайте нас : наш канал в GoogleNews та Facebook сторінка - Новини України