Новини

Синдром сухого ока. Що допоможе позбутися?

До нас у клініку OCHI CLINIC в останні роки все частіше звертаються за лікуванням синдрому сухого ока. І це не випадково, адже діджиталізація суспільства і постійне використання електронних гаджетів стають для людей тим самим останнім каталізатором, до якого додається погана екологія, шкідливі звички, незбалансоване харчування і нестача відпочинку. Як попередити та позбутися цього недугу ми сьогодні і поговоримо.

Особливості синдрому сухого ока та причини його виникнення

Даний недуг виникає внаслідок порушення зволоження поверхні ока з тих чи інших причин. Сльозогін є природним захисним механізмом наших органів зору. Він не лише береже очі від пилу, бруду та бактерій, але й також смащує всі його системи для нормального їх функціонування, як мастило двигун автомобіля. Причин виникнення цієї проблеми може бути доволі багато:

 • гормональні перепади в організмі;
 • спадковість;
 • неналежний догляд за очима після блефаропластики та інших офтальмологічних операцій;
 • прийом антигістамінних препаратів, оральних контрацептивів;
 • сильна алергія;
 • постійне носіння неякісних контактних лінз;
 • погана якість навколишнього середовища;
 • ураження рогівки (кон’юнктивіт, катаракта і т.п.).

При синдромі сухого ока характерне почервоніння очей, постійний дискомфорт, неприємні відчуття подразнення вік та поверхні органу зору, свербіж, швидка втома при роботі за комп’ютером або читанні. Небезпечним в даному випадку є також те, що діти незважають на ці симптоми і можна пропустити момент активної фази синдрому. Це може призвести до серйозних проблем і порушень розвитку зору у дитини. Як це попередити? Регулярно відвідувати офтальмолога клініки OCHI CLINIC і звертатись до спеціаліста при першому дискомфорті в очах. Тоді ваше здоров’я та здоров’я вашої родини буде у безпеці.

Методи лікування синдрому сухого ока

Щоб почати лікування синдрому сухого ока потрібно перш за все розібратися з його природою. Не слід думати, що можна просто купити краплі в аптеці і вирішити для себе це питання. Причин сухості органів зору є декілька. Це може бути проблема зі зниженням виробництва вологи слізними залозами, через їх закупорювання, швидке випаровування вологи через недостаток ліпідів, захворювання мейбомієвих залоз, порушення моргання, патологія поверхні плівки ока тощо. В залежності від причини треба обирати різні курси лікування і призначити вірний може лише досвідчений лікар. До основних методів відновлення природної зволоженості ока відносять:

 • механічне заміщення слізної рідини за рахунок спеціальних крапель;
 • діагностика та лікування супутніх захворювань очей;
 • перегляд курсів антигістамінних препаратів та гормонозамісної терапії;
 • призначення спеціальних вправ для очей та зміна життєвих звичок пацієнта;
 • перегляд якості та типу лінз, які використовує пацієнт, а також багатоцільового розчину в якому вони зберігаються.

Також синдром сухого ока може бути наслідком перенесеної офтальмологічної операції, зокрема лазерної корекції, інтравітреальних ін’єкцій, видалення катаракти, глаукоми і т.п. Зазвичай лікар призначає особистий курс післяопераційної реабілітації, але він може бути недостатньо ефективним по різним причинам. Тому регулярне спостереження офтальмолога на даному етапі дуже важливе і ним ні в якому разі не можна нехтувати, особливо якщо ви відчуваєте непрогнозований лікарем дискомфорт і маєте почервоніння очей.

Також не забувайте про збалансований водний баланс в організмі, правильне харчування, своєчасний та повноцінний відпочинок. Нестача вітаміну А теж може стати причиною хвороб очей, тому не забувайте додавати в свій раціон продукти, багаті цим мікроелементом: риб’ячий жир, печінку, вершкове масло, сир, яйця і, звичайно, моркву.

Переваги співпраці з офтальмологічною клінікою «Ochi Clinic»

Клініка OCHI CLINIC в Києві надає весь спектр офтальмологічних послуг:

 • лікування сухого ока;
 • лікування глаукоми та катаракти;
 • блефаропластика;
 • оптична когерентна томографія ока;
 • лікування косоокості;
 • рефракційна лансектомія;
 • лікування короткозорості і далекозорості, у томі числі вікової;
 • лікування захворювань сітківки та рогівки;
 • травматичні ураження ока та ін.

В нас ви можете записатись самі або записати дитину на планову чи термінову діагностику очей і отримати першокласне обслуговування від провідних українських лікарів. Ціни на наші послуги залишились на рівні довоєнних і вони є у відкритому доступі на сайті OCHI CLINIC, тому ви завжди можете ознайомитись з ними перед тим, як приймати рішення про запис на консультацію.

Завітайте до нас за адресою: Київ, вул. Митрополита Василя Липківського 16 В. Також задавайте свої питання за безкоштовним телефоном: 0-800-333-707 або пишіть на електронну пошту info@ochiclinic.com.ua.

Русская языковая версия

Синдром сухого глаза. Что поможет избавиться?

К нам в клинику OCHI CLINIC в последние годы все чаще обращаются за лечением синдрома сухого глаза</a href=”https://www.ochiclinic.com.ua/ru/service/sindrom-suhogo-glaza/”></a >. И это не случайно, ведь диджитализация общества и постоянное использование электронных гаджетов становятся для людей тем самым последним катализатором, к которому прилагается плохая экология, вредные привычки, несбалансированное питание и нехватка отдыха. Как предотвратить и избавиться от этого недуга мы сегодня и поговорим.

Особенности синдрома сухого глаза и причины его возникновения

Данная болезнь возникает вследствие нарушения увлажнения поверхности глаза по тем или иным причинам. Слезоточивый является естественным защитным механизмом наших органов зрения. Он не только бережет глаза от пыли, грязи и бактерий, но также смазывает все его системы для нормального их функционирования, как смазка двигатель автомобиля. Причин возникновения этой проблемы может быть достаточно много:

 • гормональные перепады в организме;
 • наследственность;
 • ненадлежащий уход за глазами после блефаропластики и других офтальмологических операций;
 • прием антигистаминных препаратов, оральных контрацептивов;
 • сильная аллергия;
 • постоянное ношение некачественных контактных линз;
 • плохое качество окружающей среды;
 • поражение роговицы (конъюнктивит, катаракта и т.п.).

При синдроме сухого глаза характерно покраснение глаз, постоянный дискомфорт, неприятные ощущения раздражения век и поверхности органа зрения, зуд, быстрая усталость при работе за компьютером или чтении. Опасно в данном случае также то, что дети несмотря на эти симптомы и можно упустить момент активной фазы синдрома. Это может привести к серьезным проблемам и нарушениям развития зрения у ребенка. Как это предупредить? Регулярно посещать офтальмолологу клиники OCHI CLINIC и обращаться к специалисту при первом дискомфорте в глазах. Тогда ваше здоровье и здоровье вашей семьи будут в безопасности.

Методы лечения синдрома сухого глаза

Чтобы начать лечение синдрома сухого глаза, нужно прежде всего разобраться с его природой. Не следует думать, что можно просто купить капли в аптеке и решить для себя этот вопрос. Причин сухости органов зрения несколько. Это может быть проблема со снижением производства влаги слезными железами, из-за их укупорки, быстрого испарения влаги из-за недостатка липидов, заболевания мейбомиевых желез, нарушения моргания, патология поверхности пленки глаза и т.д. В зависимости от причины нужно выбирать разные курсы лечения и назначить верный может только опытный врач. К основным методам восстановления естественной увлажненности глаза относят:

 • механическое замещение слезной жидкости за счет специальных капель;
 • диагностика и лечение сопутствующих заболеваний глаз;
 • просмотр курсов антигистаминных препаратов и гормонозамещающей терапии;
 • назначение специальных упражнений для глаз и изменение жизненных привычек пациента;
 • просмотр качества и типа линз, используемых пациентом, а также многоцелевой раствор, в котором они хранятся.

Также синдром сухого глаза может быть следствием перенесенной офтальмологической операции, в частности лазерной коррекции, интравитреальных инъекций, удаление катаракты, глаукомы и т.п. Обычно врач назначает личный курс послеоперационной реабилитации, но он может быть недостаточно эффективным по разным причинам. Поэтому регулярное наблюдение офтальмолога на данном этапе очень важно и им ни в коем случае нельзя пренебрегать, особенно если вы чувствуете непрогнозируемый врачом дискомфорт и покраснение глаз.

Также не забывайте о сбалансированном водном балансе в организме, правильном питании, своевременном и полноценном отдыхе. Недостаток витамина А тоже может стать причиной глазных болезней, поэтому не забывайте добавлять в свой рацион продукты, богатые этим микроэлементом: рыбий жир, печень, сливочное масло, сыр, яйца и, конечно, морковь.

Преимущества сотрудничества с офтальмологической клиникой «Ochi Clinic»

Клиника OCHI CLINIC в Киеве предоставляет весь спектр офтальмологических услуг:

 • лечение сухого глаза;
 • лечение глаукомы и катаракты;
 • блефаропластика;
 • оптическая когерентная томография глаза;
 • лечение косоглазия;
 • рефракционная лансектомия;
 • лечение близорукости и дальнозоркости, в том числе возрастной;
 • лечение заболеваний сетчатки и роговицы;
 • травматические поражения глаза и др.

У нас вы можете записаться сами или записать ребенка на плановую или срочную диагностику глаз и получить первоклассное обслуживание от ведущих украинских врачей. Цены на наши услуги остались на уровне довоенных и они находятся в открытом доступе на сайте OCHI CLINIC, поэтому вы всегда можете ознакомиться с ними перед тем, как принимать решение о записи на консультацию.

Посетите нас по адресу: Киев, ул. Митрополита Василия Липковского 16 В. Также задавайте свои вопросы по бесплатному телефону: 0-800-333-707 или пишите на электронную почту info@ochiclinic.com.ua.

Читайте нас : наш канал в GoogleNews та Facebook сторінка - Новини України